Philippe de Monte: Mass ‘Si ambulavero’ & Motets

SKU: 3520 Categories: , , , , , , ,

1. Miserere mei à 5
2. Peccavi super numerum à 6

Missa Si Ambulavero
3. Kyrie à 6
4. Gloria à 6

5. Super flumina Babylonis à 8

6. Domine, quid multiplicati sunt à 5

Missa Si Ambulavero
7. Credo à 6

8. Spes humani generis à 6
9. Domine Jesu Christe à 6
10. Angelus Domini descendit de caelo à 6

Missa Si Ambulavero
11. Sanctus à 6
12. Benedictus à 6
13. Agnus Dei à 6

14. Hodie, dilectissimi, omnium sanctorum à 8

ArtistThe Choir of New College Oxford – directed by Edward Higginbottom
Shopping Cart